Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
>> Sybrand Buma op ledenvergadering CDA Zeeland!
   PZC     BN/De Stem     Omroep Zeeland
© CDA Borsele 9 juli 2019
Agenda

CDA landelijk

CDA landelijk

Meer actie voor bewustwording

In de raadsvergadering van 6 juli heeft de CDA-fractie nogmaals verwezen naar een eerder verzoek voor extra aandacht om de burger aan te zetten tot het meer gescheiden aanbieden van GFT-afval, OPK-afval, glas, textiel en bouwafval, met de nadruk op GFT. Volgens de fractie is daar tot nu toe onvoldoende actie voor ondernomen en roept de wethouder op hier werk van te maken. >> lees meer

 

Margriet Koeleman, woordvoerder milieu

8 juni 2019

>> Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad 6 juni 2019

Even geen winst bij bouwprojecten

De naweeën van de crisis zijn nog zichtbaar bij de diverse bouwprojecten in de gemeente. De CDA-fractie kon zich vinden in verlenging van de bouwtijd, maar vroeg aandacht om de locaties wat aantrekkelijker te maken met andere woonvormen, een andere kijk op beeldkwaliteit en aankleding van de lege kavels >> lees meer

 

Niels Kampstra, woordvoerder ruimtelijke ordening

10 juni 2019

>> Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad 6 juni 2019

De Kadernota, het beeld voor de komende jaren

De financiële uitgangspositie is voor de komende jaren aanzienlijk verslechterd ten opzichte van de begroting 2019 en de vorige Kadernota.

Het totaalbeeld baart het CDA-fractie grote zorgen.

- Hoe houden we de uitgaven betaalbaar voor de Gemeente ?

- De lasten betaalbaar voor onze burgers?

- Hoe maken we toch stappen vooruit voor klimaat, economische bedrijvigheid, woonomgeving, veiligheid en welzijn van onze burgers?

>> Lees hier de volledige bijdrage

 

CDA-fractie

30 juni 2019

>> Bijdrage CDA Kadernota 2019-2023

De laatste raadsloodjes voor de vakantie

De vakantieperiode is aanstaande en in de laatste raadsvergadering passeerde nog tal van onderwerpen. Komt er wel of niet een masterplan voor Heinkenszand, de aankoop van Molendijk 2 in ‘s-Heerenhoek, het toeristisch actieplan voor de komende jaren en krijgt de Borselse burger duidelijkheid of de gemeente een klimaat actieplan gereed heeft voor eind 2021? >> lees hier de bijdragen

 

Margriet Koeleman en Niels Kampstra, fractieleden

8 juni 2019

Molendijk 2, ‘Kasje Bulk’

>> Bijdragen CDA-fractie aan raadsvergadering van 4 juli 2019