Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
>> Sybrand Buma op ledenvergadering CDA Zeeland!
13 juni
20 juni
27 juni
   PZC     BN/De Stem     Omroep Zeeland
© CDA Borsele 13 juni 2019
Agenda

CDA landelijk

CDA landelijk

Nieuwe brandweerpost Heinkenszand

De nieuwe brandweerpost in Heinkenszand kent een rumoerige besluitvorming. Al bij het bekendmaken van de locatie waren er protesten van omwonenden. Met de stemmen van de oppositie tegen is in de raadsvergadering van 9 mei besloten de nieuwe locatie aan de Guldenroedestraat definitief te maken. >> lees meer

 

Peter van ‘t Westeinde, fractievoorzitter

11 mei 2019

>>>  Volledige bijdrage CDA-fractie

Meer actie voor bewustwording

In de raadsvergadering van 6 juli heeft de CDA-fractie nogmaals verwezen naar een eerder verzoek voor extra aandacht om de burger aan te zetten tot het meer gescheiden aanbieden van GFT-afval, OPK-afval, glas, textiel en bouwafval, met de nadruk op GFT. Volgens de fractie is daar tot nu toe onvoldoende actie voor ondernomen en roept de wethouder op hier werk van te maken. >> lees meer

 

Margriet Koeleman, woordvoerder milieu

8 juni 2019

>> Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad 6 juni 2019

Even geen winst bij bouwprojecten

De naweeën van de crisis zijn nog zichtbaar bij de diverse bouwprojecten in de gemeente. De CDA-fractie kon zich vinden in verlenging van de bouwtijd, maar vroeg aandacht om de locaties wat aantrekkelijker te maken met andere woonvormen, een andere kijk op beeldkwaliteit en aankleding van de lege kavels >> lees meer

 

Niels Kampstra, woordvoerder ruimtelijke ordening

10 juni 2019

>> Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad 6 juni 2019

Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden

Na het lezen van het raadsvoorstel, de achterliggende stukken én de uitleg tijdens de gezamenlijke raadsbijeenkomst is de CDA fractie tot de conclusie gekomen dat de gevraagde verhogingen onvermijdelijk zijn. De CDA-fractie heeft dan ook ingestemd met het raadsvoorstel. Wel heeft de CDA-fractie een drietal kritische opmerkingen gemaakt. >>lees meer

 

Carla Hoogerland, woordvoerder sociaal domein

12 juni 2019

>> Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad 6 juni 2019

50 jaar gemeente Borsele

In 2020 is het 50 jaar geleden dat er een grote gemeentelijke herindeling plaatsvond op de Zuid-Beveland en de huidige gemeente Borsele werd gevormd met 15 dorpen.

De CDA-fractie heeft nu al wat ideeën aangegeven om daar iets mee te doen en ingestemd met het bedrag dat voor het jubileum beschikbaar komt >> lees meer

 

Peter van ‘t Westeinde, fractievoorzitter

12 juni 2019

>> Bijdragen CDA-fractie gemeenteraad 6 juni 2019