Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.


Vrijwilligersdag in Vorsvliet groot succes
Zaterdag 4 november heeft de gehele fractie van het CDA-Borsele en wethouder Vermue zich ingezet als vrijwilliger in het woonzorgcomplex Vorsvliet te ‘s –Gravenpolder.
Een veertigtal senioren werd getrakteerd op een High Tea , allerlei lekkernijen bij de koffie of thee. Ook werden de bejaarden muzikaal voorzien van het mooie geluid van een dwarsfluit en een saxofoon. Bovendien werden er ook nog 2 zeeuwse verhalen verteld door Krijn van der Maas en Marga van der Plasse. Op het eind van de middag kwam minister de Geus enkele vrijwilligers een bloemetje brengen.
Al met al een geslaagde middag.

Bereikbaar stemmen
De CDA-fractie heeft tijdens het vragenuurtje aan het eind van de raadsvergadering van 2 november aandacht gevraagd voor de locaties waar in de gemeente gestemd mag worden.  Vooral op plaatsen (Heinkenszand en ’s-Gravenpolder) waar er meerdere stemmachines bij elkaar staan in een ruimte, wordt de voorste machine het meest gebruikt. Door een betere verdeling over de ruimten, of het plaatsen van een stemmachine in bijvoorbeeld Dijkstede of Vorsvliet zou het probleem grotendeels worden opgelost.
Ook is er aandacht gevraagd voor de situatie in Lewedorp. Daar is besloten om het stembureau zonder overleg met de dorpsraad van de Kraayert naar het dorpshuis te verplaatsen. Onze fractie heeft er op aangedrongen deze verandering bij de volgende verkiezingen ongedaan te maken.

Baarland aan zee een feit!
Het strandje in Baarland aan de Westerschelde is terug van weggeweest.
Enkele jaren geleden zijn er vanuit de CDA-fractie in Borsele initiatieven genomen om dit stukje recreatie voor de gemeente Borsele weer in ere te herstellen.
Na veel overleg met diverse instanties , onder andere vanwege de aanwezige natuurwaarden in de omgeving, is er overeenstemming bereikt om tot herstel over te kunnen gaan.
De gemeente Borsele en camping Scheldeoord investeren gezamenlijk in het project. Zo zal de camping een strandpaviljoen bouwen.
Op 7 juli is het eerste zand op het strand opgespoten zodat voor de grote vakantietrek inwoners van Borsele en toeristen weer kunnen genietn op een echt stukje Borsels strand.

Zeventig jaar CDA!
M. Rijk, voormalig landbouwer en fruitteler uit Ovezande, is dinsdag 12 februari op de CDA-ledenvergadering in ’s-Gravenpolder onderscheiden voor zeventig jaar lidmaatschap van de partij. Hij ontving daarvoor een gouden speld en oorkonde uit handen van het Zeeuwse 2e Kamerlid Siem Buijs. Het CDA is officieel pas in 1980 tot stand gekomen. Rijk (90) was voordien lid van de Rooms–Katholieke Staatspartij (RKSP) die in 1945 verder ging als Katholieke Volspartij (KVP), één van de drie christelijke partijen waaruit het CDA is ontstaan. Rijk heeft zich in de erste jaren als partijlid ingezet om vooral arbeiders lid te maken, zodat een socialer beleid zou kunne worden. Hij neemt altijd actief deel aan verkiezingscampagnes en geniet in Borsele bekendheid als de man van de supergrote verkiezingsborden langs doorgaande routes op tegenwoordig de gronden van zijn zonen.
16 februari 2006

Baarland sur Mer
Zou er dan toch een mondaine badplaats met allures ontstaan aan de Westerschelde?
Het begint er  op te lijken.
Het CDA is er trots op dat er na vier jaar onderhandelen en discussiëren toch weer nieuw perspectief is ontstaan om het oorspronkelijke strand van Baarland te renoveren.
De raad is unaniem akkoord gegaan met de overeenkomst tussen zowel de camping en de gemeente om een en ander organisatorisch en zakelijk goed te regelen.
Ook is vastgelegd dat de raad bereid is om indien nodig de benodigde middelen te genereren voor het verzorgen van voldoende zandsuppletie mocht de Schelde met zijn onvoorspelbare stromingen toch wat hebben opgeslokt.
De gemeente, de camping en Baarland en omgeving hebben er belang bij dat er een uitbreiding komt van de recreatieve mogelijkheden aan de Schelde. De enige Borselse badplaats met strand. Wel zullen we er op toe moeten zien dat de natuur in de omgeving niet onnodig belast wordt en dat ook dit gebied  een oord van rust en ruimte blijft. Naar onze mening moet dat gezien de kleinschaligheid van het geheel goed kunnen lukken. Hier zal bij de inrichting van het gebied en met goede regelgeving nauwlettend op worden ingespeeld. Baarland sur Mer òòk CDA !
Krijn van der Maas,Portefeuille recreatie en toerisme
4 februari 2006

Ook Borselse bedrijfswoningen automatisch af van OZB-gebruikersdeel
De gemeente Borsele gaat iedereen in de gemeente automatisch het gebruikersdeel van de onroerende-zaakbelasting (OZB) kwijtschelden. Dat geldt dus ook voor de zogenaamde bedrijfswoningen. Bij die laatste groep was dat in eerste instantie niet geregeld. Door een recente wijziging in het rijksbeleid is ook dit deel van woninggebruikers gedeeltelijk van zijn OZB af.
Per januari heeft het rijk het zogenaamde gebruikersdeel van de OZB voor woningen afgeschaft. Een beslissing waarbij een flinke groep buiten de boot dreigde te vallen. Dat waren de bedrijfswoningen, zoals woningen op industrieterreinen, boven winkels en bij boerderijen.
De Eerste Kamer besloot in december op de valreep dat deze soort woningen ook de korting krijgt. De gemeenten kunnen in 2006 zelf kiezen of ze deze reductie automatisch geven of slechts op aanvraag van de gebruikers van de bedrijfswoningen doet. Het college van de gemeente Borsele heeft gekozen voor de eerste optie. Dat betekent dat iedere bewoner automatisch zijn gebruikersdeel kwijtgescholden krijgt.
De gemeente doet zijn best om deze administratieve wijziging al mee te nemen in de beschikkingen van de OZB die maart of april bij de inwoners op de mat vallen.


Visiedocument wet maatschappelijke ondersteuning
WMO = samenhangend lokaal beleid om 'meedoen' mogelijk te maken – bedoeld als nieuw kader voor de gemeentelijke zorg- en