Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
380kv-leiding, bedreiging Borsels landschap?              Januari 2016

Jeugdzorg een zorg in de regio                                       Februari 2016

Borsele, grootste fruitteeltgemeente                              Februari 2016

Verpaupering, CDA Borsele maakt er een punt van!      Februari 2016

Inspiratiebijeenkomst Zeeland innoveert                       Maart 2016

Goede regeling arbeidsmigranten                                   April 2016

Asbestverwijdering, een tandje bij                                 Juni 2016

Solarpark, een aanwinst voor energieopwekking          Juni 2016

Kadernota 2017-2020                                                     Juli 2016

Op weg naar het verkiezingsprogramma                        September 2016

Fruitboycot Rusland, een zorg                                          September 2016

Werkbezoek aan gemeente Craenendonck                     November 2016

CDA-bijdrage Programmabegroting 2017                      November 2016

Resultaat dorpsvernieuwing: sloop Amac                       December 2016