Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Bijdragen CDA-fractie raadsvergadering 10 januari              januari 2019

raad100119

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 10 januari 2019

Aankoop van een perceel grond aan het Steketeepad in Nieuwdorp

Dit voorstel betreft een leuk initiatief dat een mooi voorbeeld is van een win-win situatie.

Want

- Het draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp, met voorzieningen voor sport en spel voor jong en oud

- En het voorziet in een stukje klimaatadaptatie door mogelijkheden voor extra waterberging

- En het helpt het dorp bij de entree vanuit Lewedorp een mooiere uitstraling te geven.

- En het is ook nog tot stand gekomen met burgerparticipatie, als onderdeel van de ontwikkeling van het Masterplan Nieuwdorp en van de Groenstructuur.

We kunnen dus alleen maar positief zijn over dit voorstel. Het CDA kijkt uit naar het nog komende voorstel aan de Raad over de verdere invulling. Waarbij we ook graag horen hoe de fondsenwerving bij derden is verlopen. En hoe de bewoners een rol gaan spelen bij het beheer van de diverse onderdelen.

 

Randweg Hoedekenskerke, komt die er (nog)?

Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een randweg Hoedekenskerke?

Tijdens een inloopavond in mei vorig jaar in Langeweegje is besproken om het doorgaand verkeer niet meer via Langeweegje te leiden, maar in plaats daarvan een nieuwe verbinding te maken bij Hoedekenskerke. Ondanks recente aanpassingen aan het Langeweegje zijn er nog klachten van bewoners en fietsers over te hoge verkeerssnelheid. Hoe lang gaat het duren voor er een echte oplossing komt?

 

Wind op Zee

Afgelopen maandag hebben wij in de krant kunnen lezen dat er onderzoek is gedaan naar locaties waar de stroom van IJmuiden Ver (wind op zee) aan kan sluiten op het net.

Waar eerst de 2e Maasvlakte nog de meeste voor de hand liggende keuze leek blijkt nu Borssele een serieuze mogelijkheid.

Ondanks dat het nog ver is en allemaal vrij pril willen wij de wethouder vragen of er al contact over is en hoe dit aangevlogen gaat worden. De perikelen rond de kap van delen van het Sloebos zijn nog zeer vers en vorige maand hebben we als raad nog een motie aangenomen om te kijken wat er nog gered kan worden. Het dorp Borssele zal dit voelen als ze zoveelste aanslag op hun leefomgeving.

Naast Borssele mogen we natuurlijk de andere Sloerand dorpen ’s-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp niet vergeten. Als we het kaartmateriaal van de mogelijke tracés bekijken zien we dat één van de tracés langs alle vier de dorpen komt.

Kunt u, gelet op het hiervoor genoemde, toezeggen dat het gehele proces in goed overleg met alle betrokkenen zal lopen en dat u ons als raad en de dorpen via de dorpsraden goed op de hoogte houd van de gang van zaken?

 

Terug