Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Peter van ‘t Westeinde

Westhofsezandweg 3, 4444 SM ‘s-Heer Abtskerke
Telefoon: 0113-561008
E-mail: pbjvantwesteinde@borsele.nl

Fractievoorzitter

Aandachtsvelden:
- zorgplichten gemeentewet
- algemeen bestuur
- openbare orde en integrale veiligheid
- bedrijfsvoering (p&o, dienstverlening en ICT)
- samenwerking
- economische zaken
- financiën

Extern: Dagelijks bestuur Northsea Port, Delta, platform De Bevelanden, Algemeen bestuur ZSP

Dorpen: ‘s-Heer Abtskerke, ‘s-Gravenpolder, Lewedorp

Wat doe ik?
Boomkweker/fruitteler in ‘s-Heer Abtskerke
Bestuurslid ZLTO-Borsele
Bestuurslid Stichting Land van Borsele
Bestuurslid Groei en Bloei
Raadslid CDA Borsele

Mooiste plek in Borsele:
De Doolman/Oude Kamersedijk tussen Heinkenszand en Nisse

Waarom CDA?
Het CDA staat midden in de samenleving en kan daardoor het geluid en de bevindingen vanuit die samenleving door laten klinken in de gemeenteraad. Het CDA is van mening dat de overheid er is om te faciliteren en daarbij uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Die zijn in de gemeente Borsele, met de steun van het CDA, zeker daartoe in staat.

terug

Niels Kampstra

 

Westerstraat 29, 4451 BP Heinkenszand

Telefoon: 06-11718340

E-mail: NKampstra@borsele.nl

 

Aandachtsvelden:

- ruimtelijke ordening en water/klimaatadaptatie
- bouwen en wonen
- volkshuisvesting
- milieu en duurzaamheid (inclusief Regionale UivoeringsDienst en energietransitie)

Dorpen: Heinkenszand, ‘s-Heerenhoek, Borssele

 

Wat doe ik?

Op dit moment ben ik beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Ik woon samen met mijn vriendin met veel plezier in Heinkenszand. In mijn vrije tijd luister ik graag naar muziek (van Vinyl) en tennis en hardloop ik.

 

De mooiste plek in Borsele:

Het heggenlandschap bij Nisse

 

Waarom CDA?

Het CDA is een partij die zich altijd positief kritisch inzet om onze gemeente nog mooier te maken. Dit altijd met respect voor andermans mening en overtuiging. Daarbij is het een partij die van het “samen” uit gaat, we doen het niet alleen, maar altijd samen.

 

terug

Carla Hoogerland

 

Langeweegje 34, 4434 NC Kwadendame

Telefoon: 0113-381141 / 06-14878819

E-mail: CHoogerland-Veerman@Borsele.nl

 

Aandachtsvelden:

- werk en inkomen
- WMO en sociale zaken
- welzijn en zorg
- jeugd- en ouderenbeleid
- dorpshuizen

Extern: Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden

Dorpen: Kwadendamme, Ovezande, Driewegen

 

Wat doe ik?

Ik ben getrouwd, heb twee eigen kinderen van 12 en 14 jaar, drie stiefkinderen en drie kleinkinderen. Naast het werk als raadslid, ben ik financieel en juridisch medewerkster bij Stichting Zorghoeve Sequoiahof in Vlake. Samen met de twee zorgondernemers heb ik eind vorig jaar de woonhoeve en recent de dagbesteding opgezet.

 

De mooiste plek in Borsele

De Zwaakse Weel

 

Waarom CDA?

Het CDA kent vier basisprincipes: solidariteit (doe het samen met de inwoners), rentmeesterschap (gericht op de toekomst, onze kinderen: zorg goed voor natuur en cultuur), gespreide verantwoordelijkheid (ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving) en publieke gerechtigheid (wees een betrouwbare overheid). Deze uitgangspunten spreken mij zeer aan, omdat zij ook dicht bij mij persoonlijk staan. Daarom voor mij: het CDA.

 

terug

Mitchel Vermeulen

 

Paul Krugerstraat 2, 4443 AK Nisse
Telefoon: 06 31 49 80 88

E-mail: MVermeulen@Borsele.nl / mitchelvermeulen@outlook.com

 

Aandachtsvelden:

- dorpsvernieuwing en monumenten
- cultuur
- onderwijs
- sport

Dorpen: Nisse, Hoedekenskerke, Nieuwdorp

 

Wat doe ik?
Met passie en trots draag ik het raadslidmaatschap in onze mooie gemeente, in dienst van de samenleving. Voor deze raadsperiode nam ik deel aan een dorpsraad en verschillende initiatieven. Als raadslid heb ik, naast de kaderstellende en controlerende taken, nog steeds een initiatiefnemende rol. Verder zit ik op dit moment in de afrondende fase van mijn studie Leraar basisonderwijs aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen en ben ik illustrator van een aantal kinderboeken.

Mooiste plek in Borsele:
De kustlijn tussen Ellewoutsdijk en Hoedekenskerke met aan de ene kant de robuuste Westerschelde en aan de andere kant uitzicht op onze karakteristieke dorpen.

Waarom CDA?
Het CDA is de partij die uitgaan van de kracht van de samenleving. Eenieder die deel uitmaakt van de samenleving kan, met zijn talenten, van onschatbare waarde zijn. Vanuit gespreide verantwoordelijkheid heeft de gemeente hier een faciliterende en ondersteunende rol naar de samenleving. De vele initiatieven in onze gemeente zijn daar een mooi voorbeeld van. Een samenleving zijn en maken we samen!

 

terug

Margriet Koeleman

 

Bakendorpseweg 5, 4435 NH Baarland

Telefoon: 06-39231927

E-mail: margrietk53@gmail.com

 

Aandachtsvelden:

- project B2030
- buitendienst + afval (inclusief OLAZ)
- woonomgeving
- recreatie en toerisme
- verkeer en vervoer

Dorpen: Baarland, Ellewoutsdijk, Oudelande

 

Wat doe ik?

met pensioen, voorheen bedrijfskundige bij de rijksoverheid (Ontwikkelingssamenwerking)

vrijwilligerswerk: bestuurslid Stichting Musea de Bevelanden (Historisch Museum de Bevelanden,Goes en Fruitteeltmuseum,Kapelle),

bestuurslid Wienkeltje van Wullempje, Hoedekenskerke

organisatieadviseur (zzp)

 

Mooiste plek in Borsele:

de slikken en schorren van de Westerschelde bij Baarland

 

Waarom CDA?

CDA Borsele heeft strategische visie, maar ook focus op praktische uitvoering. 

Grote aandacht voor duurzaamheid, dat wil zeggen de fysieke aspecten: zorg voor de natuur, het milieu, erfgoed en cultuur, en de sociale aspecten: leefbare dorpen, veilige woonomgeving, zorgen voor elkaar, economische ontwikkeling.

Hecht belang aan transparante bestuurscultuur, aan gemeente die er is voor de burger.

Dat sluit aan bij mijn eigen opvattingen en aanpak.

 

terug

Margriet Koeleman
Carla Hoogerland
Mitchel Vermeulen
Niels Kampstra
Peter van 't Westeinde

Voor de persoonlijke informatie over de fractieleden, klik op de foto.

Peter van ‘t Westeinde

Niels Kampstra

Carla Hoogerland

Mitchel Vermeulen

Margriet Koeleman