Verkiezingsprogramma 2010-2014 CDA Borsele
Home
Nieuws.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Marga Van de Plasse-Nagelkerke

Fractievoorzitter

Vreelandsedijk 17, 4434 NK Kwadendamme
Telefoon: 0113-649605, e-mail: mcjnagelkerke@kpnmail.nl

Portefeuille 2014-2018
Zorgplichten Gemeentewet
Algemeen bestuur
Personeel en organisatie
Samenwerking
Werk en Inkomen
WMO en Sociale Zaken
Welzijn en Zorg
Cultuur
Jeugd- en ouderenbeleid
Onderwijs
Gemeenschappelijke regeling ‘De Bevelanden’
Platform ‘De Bevelanden’
Project:
- Bevrijdingsbos

Contactraadslid voor de dorpen
Kwadendamme, Oudelande en Baarland

Wat doe ik
12 jaar raadslid CDA, bestuurlijk en organisatorisch actief voor de parochiekern H-Bonifacius in Kwadendamme
secretaris Focus2
bestuurslid Katholiek Onderwijs Borsele
werkgroep oecumenische diensten kerkje Ellesdiek
lid ledenraad Rabobank Oosterschelde.

Mooiste plek in Borsele
De Zwaakse Weel

Waarom CDA?
Voor mij betekent solidariteit en zorg voor mens, omgeving, werk en welzijn heel veel. Het CDA heeft dat het beste vertaald in haar uitgangspunten die heel nauw verbonden zijn aan mijn persoonlijke opvattingen.
terug
Krijn Van der Maas

Ligusterstraat 23, 4431 ED ‘s-Gravenpolder
Telefoon: 0113-312067 / 06-83233700, e-mail: kjvdmaas@kpnmail.nl

Portefeuille 2014-2018
Ruimtelijke Ordening en water
Volkshuisvesting
Monumenten
Zeeland Seaports
Toerisme en Recreatie
Projecten:
- Land van Borsele
- Stoomtrein Goes-Borsele
- Fort Ellewoutsdijk
- De Landing
- Afronding masterplan Ovezande

Contactraadslid voor de dorpen
‘S-Gravenpolder, Nisse en Hoedekenskerke

Wat doe ik
Raadslid gemeente Borsele
Schade-expert recreatiemiddelen.

Mooiste plek in Borsele
Heggengebied bij Nisse

Waarom CDA?
Het is de partij die het meest strookt met mijn eigen opvattingen en daarnaast ruimte biedt voor het uitdragen en dienen van de idealen die je hebt voor het landschap en de mens in onze gemeente.
terug
Ton Oosthoek

Kapelaan Koningstraat 6, 4453BK ‘s-Heerenhoek
Telefoon: 0113-352086, e-mail: towoost@zeelandnet.nl

Portefeuille 2014-2018
Dorpshuizen
Verkeer en Vervoer
Milieu en afval
Projecten:
- TOP
- AMAC
- Sloeweg

Contactraadslid voor de dorpen
‘S-Heerenhoek, Borssele en Nieuwdorp

Wat doe ik
Raadslid gemeente Borsele
Werkzaam bij Prismafood
Voorzitter carnavalsstichting
Vice-voorzitter parochiebestuur ‘s-Heerenhoek.

Mooiste plek in Borsele
Zicht vanuit de Hollestelleweg met de kruising Kraaijertsedijk.

Waarom CDA?
Omdat ik mij nauw betrokken voel met de samenleving, zodat ik samen met mijn CDA enkele speerpunten kan realiseren voor de gemeenschap. een persoonlijk gesprek ga ik niet uit de weg.
terug
v.l.n.r. Krijn van der Maas, Peter van ‘t Westeinde, Marga van de Plasse,
Rien Huige, Ton Oosthoek
Klilk op een foto voor meer informatie
boonman
oosthoek
vandeplasse
vandermaas
vantwesteinde
Rien Huige

Moertjesdijk 8, 4433RR Hoedekenskerke
Telefoon: 06-33334670, e-mail: mpchuige@borsele.nl

Portefeuille 2014-2018
Sport
Bouwen en Wonen
Openbare ruimte
Project:
- Borsele 2030

Contactraadslid voor de dorpen:
Ovezande, Driewegen en Ellewoutsdijk

Wat doe ik


Mooiste plek in Borsele


Waarom CDA?

terug
Marga van de Plasse-Nagelkerke, fractievoorzitter