Home
Nieuws.Verkiezingen.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Bijdragen CDA-fractie raadsvergadering 9 januari              januari 2020

lachgas

 

 

 

 

De kwalijke kanten van lachgas

De laatste maanden horen we in het nieuws steeds meer over lachgas. Naar het blijkt neemt het gebruik enorm toe. Daarnaast wordt er ook steeds meer duidelijk over de schadelijke gevolgen van het gebruik. Landelijk gaan er steeds meer stemmen op om een algeheel verbod. Ook lokaal gaan er steeds meer stemmen op om lachgas te verbieden. In verschillende gemeenten zijn er hiervoor al moties ingediend. Ook het CDA-Borsele zou hiervoor een motie kunnen indienen. Maar in de context van het bestuur van Borsele lijkt het ons voldoende om via het stellen van een vraag hier de aandacht op te vestigen. In afwachting van het al dan niet invoeren van een landelijk verbod vraagt de CDA-fractie de voorzitter om in ieder geval in Borsele een stap te zetten door een verbod op gebruik van lachgas in de openbare ruimte op te nemen in de APV en in de voorwaarden bij het verstrekken van een evenementenvergunning. Hiermee willen we dat er preventief actie wordt ondernemen om het recreatief gebruik van lachgas te ontmoedigen.

 

Terug