Home
verkiezingen.Nieuws.Bestuur.Fractie.Wethouder.Programma.Archief.Contact.
Ad Schenk

Plataanweg 6, 4441AM Ovezande
Telefoon: 0113-655997, e-mail:
amaschenk@borsele.nl

Portefeuille 2014-2018
Financiën inclusief component Sociaal Domein
Ruimtelijke ordening / Water
Sport
Dorpshuizen
Projecten:
- Hoedekenskerke
- Fort Ellewoutsdijk
- De Landing
- Afronding masterplan Ovezande
Extern:
Afvaardiging naar Delta NV
Dagelijks bestuur Zeeland Seaports en Vereniging Zeeuwse Gemeenten
Afgevaardigde Tafel van 15 (Zeeuwse overheden)

Wat doe ik
Vice-voorzitter parochiekerncommissie Ovezande
Vice-voorzitter Pater Damiaanparochie
Wethouder CDA.

Mooiste plek in Borsele

De omgeving van de Valdijk

Waarom CDA?

Een kernkwaliteit van Borsele is de goede sociale cohesie in de 15 kernen. Het CDA is de partij bij uitstek die de saamhorigheid en betrokkenheid tussen mensen wil stimuleren en daarbij de verantwoordelijkheid van de samenleving zelf onderstreept.
terug